Tarih Yazıları

4. Murat Kimdir? Özellikleri ve Döneminde Yaptıkları

4. Murat Kimdir? Özellikleri ve Döneminde Yaptıkları

4. Murat’ın babası Osmanlı Padişahı Ahmet, annesi de Mahpeyker Kösem Sultandır. Tahta çıktığından henüz 12 yaşında olan Padişah 4. Murat döneminde devleti uzun süre Mahpeyker Kösem Sultan yönetmiştir. Tahsilini tam anlamı ile gören Murat padişah olduğunda cehennem tarzı bir imparatorluk mevcuttu.
Yavuz Sultan Selim Kimdir? Tahta Çıkışı ve Seferleri

Yavuz Sultan Selim Kimdir? Tahta Çıkışı ve Seferleri

Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğunun 9. Padişahı ve İslam dünyasının 88. Halifesi olarak bilinmektedir. Buna ek olarak kendisi halifeliği alan ilk Osmanlı padişahı yani ilk Türk İslam halifesidir. Yavuz Sultan Selimin babası 8. Osmanlı İmparatorluğu padişahı olan II. Bayeziddır. Annesinin kimliği ise tartışma konusudur.
Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Tahta Çıkışı ve Hükümdarlığı

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Tahta Çıkışı ve Hükümdarlığı

Batıda Muhteşem Süleyman, doğuda Kanuni Sultan Süleyman olarak anılan I. Süleyman 46 yıl tahta kalarak en çok tahta oturan hükümdar oldu. Uzun hükümdarlık döneminde 13 sefere çıkan ve hükümdarlığının 10 yıl gibi bir bölümünü seferde geçiren Osmanlı Sultanı en çok sefere çıkan ve en uzun sürede seferde kalan hükümdar olma özelliklerini de taşımaktadır.