edebiyat etiketi ile ilgili yazılar

Cönk Nedir, Cönklerin Özellikleri Nelerdir?

Cönk Nedir, Cönklerin Özellikleri Nelerdir?

Saz şairlerinin (Türk Halk Edebiyatı) kendilerine veya başkalarına ait şiirleri derledikleri, genellikle deri kaplı ve uzunlamasına açılan (alttan yukarıya doğru) defterlere cönk adı verilmektedir. Antolojiyle benzerlik gösteren bu defterlere, halk dilinde dana dili ya da sığır dili de denmektedir.