İngilizce Geliştirme Yöntemleri Nelerdir, İngilizce Nasıl Geliştirilir?

İngilizce Geliştirme Yöntemleri Nelerdir, İngilizce Nasıl Geliştirilir?

Uzun süredir gramer çalışıp bir turistle karşılaşıldığında düzgün cümleler kuramamak veya İngilizce öğrenip de konuşamamak, en önemli İngilizce sorunlarından birisidir. Dil, kelimelerin sistemli olarak bir araya getirilmesi ile anlam kazanmaktadır. Bu bakımdan doğru konuşabilmek ve yazabilmek için, öncelikle temel gramer (dilbilgisi) kurallarına hakim olmak gerekiyor.
Psikoloji Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

Psikoloji Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

Psikoloji, davranış bilimleri içinde yer alır ve kendi içerisinde bazı alanlara ayrılır. Psikoloji alanlarının her birinde, davranış farklı şekilde incelenir. Psikolojinin alanlarını maddeler halinde sıraladıktan sonra tek tek inceleyeceğiz.
Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Özellikleri Nelerdir?

Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Özellikleri Nelerdir?

Türkçe dilinin binlerce yıllık geçmişinde birçok alfabe kullanılmış ve bu alfabeler üzerinde değişiklikler yaşanmıştır. Buna rağmen Türkler, yakın dönemler içinde bazen birden çok alfabeyi birlikte kullanmışlardır. Bu durum sonucunda da edebiyat ve dil çevresinde değişiklikler ortaya çıkmış ve farklı gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.
Erozyon Nedir, Erozyona Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Erozyon Nedir, Erozyona Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Erozyon, yer kabuğunda bulunan toprakların, dış etkenlerle aşındırılması (akarsular gibi), yerinden koparılması, bir ortamdan başka bir ortama taşınması ve biriktirilmesi olayıdır (aşınım). Erozyon, tarımda kullandığımız alanların yaklaşık %70’lik bir bölümü özelliklerini kaybetmiş ve dünyanın kara yüzeyinde %30’luk bir çölleşmeye neden olmuştur.
Manipülasyon Nedir, Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

Manipülasyon Nedir, Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

Manipülasyon, başkalarının fikirlerini, algılarını ve davranışlarını onlara belli etmeden, aldatma yoluyla ve bazı taktikler kullanarak değiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkidir. Manipülasyon yöntemleri, genellikle manipülatörün menfaatleri doğrultusunda kurnaz, sömürücü ve aldatıcıdır. Bu teknikler, gündelik yaşamın haricinde bilhassa siyaset, reklamcılık, istihbarat ve pazarlama alanlarında kişileri ikna etmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.
Sokrates Kimdir, Neler Yapmıştır? Sokrates’in Hayatı

Sokrates Kimdir, Neler Yapmıştır? Sokrates’in Hayatı

MÖ 469 yılında Atina’da (Yunanistan) doğan Sokrates, Antik Yunan filozofudur ve Yunan felsefesinin kurucuları arasındadır. Babası Sophroniskos ve annesi de ebe olan Fenarete’dir. Sokrates’in özel hayatıyla ilgili çok şey bilinmemekle birlikte, Ksenophon ve Platon’a kadar uzanan gelenek, onun Ksanthippi ile evli olduğuna işaret eder.
Cönk Nedir, Cönklerin Özellikleri Nelerdir?

Cönk Nedir, Cönklerin Özellikleri Nelerdir?

Saz şairlerinin (Türk Halk Edebiyatı) kendilerine veya başkalarına ait şiirleri derledikleri, genellikle deri kaplı ve uzunlamasına açılan (alttan yukarıya doğru) defterlere cönk adı verilmektedir. Antolojiyle benzerlik gösteren bu defterlere, halk dilinde dana dili ya da sığır dili de denmektedir.
Gazel Nedir, Gazelin Özellikleri Nelerdir?

Gazel Nedir, Gazelin Özellikleri Nelerdir?

Gazel; aşktan ve onun yüzünden çekilen acılardan, eğlenceden, şaraptan ve güzellikten bahseden Divan Edebiyatı nazım şeklidir. Gazel sözcüğünün aslı Arapçadır. Kadınlarla sevgi üzerine arkadaşlık, ahbaplık etmek anlamına gelir.