Turizm Nedir, Turizmin Ekonomiye Katkıları

Turizm Nedir, Turizmin Ekonomiye Katkıları

İlk kez karşımıza 21. Yüzyılda bazı zengin İngilizlerin Avrupa ülkelerine yapmakta oldukları geziler ile çıkmış olan turizm kelimesi, özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında dünya çapında oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır.