Kitap Okumanın İnsana Sağladığı Yararlar

Kitap Okumak Ve Hayatlarımıza Olan Katkıları

Kitaplar, hayatımızda gerekli olan tüm bilgi birikimini oluşturmada en büyük kaynaklarımızdan birisi olmaktadır. Tarihteki birçok önemli kaşif, bilim insanı ve devlet lideri başarılarını kitap okuyarak kazanmış oldukları engin bilgi birikimleri ile kazanmışlardır. Özellikle çok kitap okuyan insanların, bu sayede kazandıkları pratik zekayla, çevrelerinde meydana gelmekte olan olaylara çok daha hızlı ve erimli çözümleri kolayca bulabilmektedirler. Her kitap içinde barındırmakta olduğu bilgiler ile okuyan kişiye farklı katkılarda bulunarak, gelişimine büyük katılar sağlamaktadır. Gündelik hayatta kullanmakta olduğumuz kelime dağarcığını geliştirmede ve yeni kelimeler eklemede büyük katkıları olan kitaplar, toplum içinde daha iyi iletişim kurmamızda büyük katkılarda bulunmaktadır. Bu katkılar sayesinde kendimizi karşımızdaki insanlara daha iyi anlatmakla kalmayıp, karşımızdaki insanları da büyük ölçüde daha iyi anlama yeteneği kazanmış oluruz. Birçok gelişmiş toplumun kazanmış olduğu yüksek seviyeli kitap okuma alışkanlığı özellikle eri kalmış toplumlarda oldukça az olmaktadır.

Kitap Okumak

Oldukça geniş bir bilgi birikiminin yanı sıra kitap okumak, bireylere inanılmaz bir yaratıcılık ve üretkenlikte kazandırmaktadır. Yenilikçi bir düşünce yapısına kavuşmada büyük katkı sağlayan okuma alışkanlığı, birçok başarılı insanın sahip olduğu bir alışkanlık olmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan teknolojinin sağlamış olduğu birçok imkanlar sayesinde bilgi edinmede kazanmış olduğumuz kolaylıklar, bizlere her ne kadar kitap okumaktan kolay geliyor olsa da kitap okumanın katmış olduğu yararları karşılamamaktadır. Özellikle ülkemizde oldukça düşük olan kitap okuma alışkanlığı, bilgi edinmede yararlı olduğu gibi bilgiyi kolay anlama yeteneğini de büyük ölçüde geliştirerek anlama kabiliyetimizi geliştirmektedir.

Kitap Okuma Alışkanlığını Kötü Etkileyen Nedenler

Tarihte bilgi aktarımında en başarılı araç olmakta olan kitaplar, gelişen teknoloji sayesinde bu özelliklerini kaybetmişlerdir. Günümüzde özellikle internet hizmetleri ile kolaylıkla ulaşabilmekte olduğumuz bilgi kaynakları insanlara kitaplardan bilgi edinmektense daha cazip gelmektedir. Çok hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmekte olduğumuz bilgiler hayatlarımızda bizlere her ne kadar katkıda bulunuyor gibi görünse de kitap okumanın erini hiçbir şekilde tutmamaktadır. Kitap okuyarak kazanmış olduğumuz tüm kolay anlama ve yorumlama yeteneklerini kaybetmemize neden olan teknolojinin yanlış kullanımı çok zararlı olabilmektedir. Gün geçtikçe artmakta olan başarı stresi ve artan istekler insanlar için daha hızlı bilgi edinme ihtiyacı doğurmakta olması, kitap okuyarak bilgi edinmekten ise teknolojik aletler ile bilgi edinmeye itmektedir. Ancak bu insanların anlama yeteneklerini geliştirmede en başarılı yöntem olan kitap okumanın yerini tutamamaktadır. Bilgiye her ne kadar kolay ve hızlı ulaşabilsek bile anlama ve yorumlama konusunda yeterli seviyede olamadan bilgiye hızlı ulaşmak hiçbir işe yaramamaktadır. Bu gibi etkenler toplumun gerilemesine neden olmaktadır. Kitap okumak teknoloji her ne kadar gelişse bile bu sebeplerden ötürü önemini hiç kaybetmemektedir.

Kitap Okumanın Bireyin Hayatına Katkıları

Gündelik hayatta gerek yoğunlukta gerekse kazanımlarını bilmediğimiz için aksatmakta olduğumuz kitap okuma, bir alışkanlık haline getirildiğinde zaman içerisinde daha kaliteli bir yaşama kavuşmada büyük öneme sahiptir. Özelikle düşünme tarzında büyük değişimlere neden olmakta olan kitap okuma, daha hızlı ve kaliteli kararlar verme yeteneği sağlamaktadır. Günlük hayatımızda karşılaşmakta olduğumuz birçok zorluğa pratik ve yaratıcı çözümler bulma yeteneği kazandırmaktadır. Özellikle bireylere planlı ve programlı hareket etme alışkanlığı kazandırması ile daha verimli zamanlar geçirmeye olanak sağlayan kitap okuma alışkanlığı, işlerimizi zamanında yapmamıza da katkıda bulunmaktadır. Kelime dağarcığımıza yapmış olduğu katkılar ile çevremiz ile olan iletişimimizde kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi ve başkalarını daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın!