İllüzyon Nedir, İllüzyon Nasıl Yapılır?

Genel olarak, el çabukluğu ile yapılan hareketlerin gerçek olarak algılanmasına İllüzyon adı verilir. Duyu organlarımızı yanıltan bu sistem vasıtasıyla, gerçekte var olmayan olaylar gerçekmiş gibi zannedilir. İllüzyon, uzmanlık gerektiren ve uzun sürede öğrenilen bir olaydır. Bu olay sayesinde şapkadan çıkan tavşanlar, havada uçabilen ve belinden ikiye bölünen insanlar gibi insan aklının alamayacağı şeyler gerçekten oluyormuş gibi gözükür. Oysa ki, gerçek hayatta bu tarz şeyler yoktur ve mantık olarak olması da imkansızdır. Mantıken baktığınız zaman, bu olayların bir yanılsama olduğunu anlarsınız, fakat yine de kendinizi bu sihir olaylarından alı koyamazsınız.

İllüzyon işiyle uğraşan kişilere İllüzyonist denilmektedir. İllüzyonistler insanların duygusal çıkarımlarıyla, zihinsel olarak yorum yapma yeteneği arasındaki bağı koparır. Bu sayede, insan hayatında gerçekte imkânsız olan şeyler gözlerin önünde yaşanmaya başlar. Genel olarak insanlar, mantık ile değil daha çok duygusal çıkarım yaparlar. Günlük yaşamda karşılaşılan birçok olay, bu sebepten dolayı duygusal gözlerle incelenir. Bunun yanında, insan beyni fazlasıyla karışık çalışan bir sistemdir. Bir nesnenin algılanması, beyinde oluşan elektrik iletimleri ile gerçekleştirilir. Farkında bile olmadan, milyarlarca elektrik iletimi gün içinde beyinde gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda beyin, aşırı hızlı olan bir iletiyi yok sayabilir veya onu kaydedemez. İllüzyon, beynin işte bu yapısını kullanır. Daha önceden yaşanan olaylar ile sihirbazlık gösterilerindeki olaylar beyinde hızlıca karşılaştırılır. İllüzyon esnasında beyinde oluşan tanı, bu durumun doğaüstü olduğudur ve bundan dolayı el çabukluğu fark edilemez.

İllüzyon

İllüzyon olayı, genel olarak akıl almaz sihirbazlık sahnelerinde kendini göstermektedir. Aklın sınırlarını zorlayan ve sürekli nasıl olduğu tartışılmaya başlanılan gösterilerin esas anahtarı durumunda olan İllüzyon, bazıları için görsel sanatların bir uzantısı ve bazıları için de aklın alamayacağı şovlarla şaşırtma kabiliyetinin en üst düzeye taşınmasıdır. Kökeni Türkçe olan İllüzyon kelimesinin karşılığı ise yanılsamadır. İllüzyon, temel anlam olarak görüleni gerçekmiş gibi algılamaktır. İnsan beyninin dünyayı algılaması duyu organları sayesinde olur ve illüzyon da bu duyu organlarını kendine hedef alır. Bu sayede de, insanın aklında mantıkla açıklayamayacağı durumlar oluşturur. Bir örnekle açıklayacak olursak; mantığını kullanarak hareket eden birisi, objelerin havada uçamayacağını bilir ama sihirbazların yaptığı gösterilerde uçan nesneleri görünce, bu duruma mantıklı bir açıklama yapamaz!

İllüzyon kavramını tanımlayabilmek için şu ifade kullanılmaktadır; insanların duygusal çıkarımları ile beraber, zihinsel olarak yorumlama yeteneği arasındaki ilişkinin kırılması. Bu açıklama ile kullanılan İllüzyon’ da, büyük kalabalıkların önünde yapılan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan oyunlar ya da gösteriler sergilenmektedir. Bu gösterilerde objeler insanların duyguları üzerinde kasti olarak yanlış şekilde gösterilir. Doğal olarak göz yanılması ortaya çıkar. İllüzyon sisteminin kişiler üzerinde neden başarılı olduğu araştırıldığında da, bu göz yanılması ortaya çıkar. İnsanların günlük hayatta karşılaştıkları birçok olayı mantık çerçevesinde değerlendirememeleri durumu da buna bir örnek olarak verilebilir.

İllüzyonu değerlendirdiğiniz zaman, bazı mantık tutarsızlıklarının olduğunu görürsünüz. Bir kişi herhangi bir yazıyı okurken beyin, yazıdaki anlam bozukluklarını düzgünmüş gibi algılayabilir ve böylece yazıyı okuyan kişi, o yazıda bir hata olmadığını düşünebilir. Bu örnekte aslında hatalar gözden kaçırılmıştır. Yine bir kitapta çok önemli olan bir paragraf okunur, fakat önemli olduğu anlaşılamayabilir. İşte insan beyninde çalışan bu gibi nedenler, illüzyon oyunlarının başarılı olmasını sağlayan sebepler arasındadır.

İllüzyon Nasıl Yapılır?

Bilimin engin ve karmaşık bir bölümü olan kuantum fiziğinde, maddelerin yüzde 99’dan fazlası boşluktur. Bir nesnenin beyinde algılanma şekli, o beyinde gerçekleşen elektrik iletimlerinden oluşan bir durumdur. Bu durum alt bilinç olarak açıklanır ve insan hayatının yaklaşık %90’ında etkindir. Bu oran, insanların öz bilinçlerini yani öz benliklerini hayatlarının %10’luk bir bölümünde kullanabildiklerini gösterir. Geriye kalan işlemlerin çoğu da insan beyni sayesinde gerçekleştirilir. Bu ise, insanın yaşam içerisinde kazanmış olduğu deneyimlere bağlı olarak gerçekleşir. Kuantum fiziğinde insan beyni ile ilgili verilen bu bilgiler doğrultusunda, İllüzyon olayının kişiler tarafından neden olağandışıymış gibi algılandığı ortaya çıkmaktadır. İnsan aklının sınırlarını zorlayan ve hayretlere düşüren illüzyon oyunlarında, insan beyni farklı çıkarımlarda bulunur ama bunu fark edemez. İlgili çıkarımlar sonucunda beyin, algılanan olayı kişinin daha önceden yaşadığı olaylarla karşılaştırır ve bir sonuca varır.

Örnek olarak; göz yanılsaması özellikle sanal ortamlarda fazlasıyla popüler olan bir şeydir. İnsanlar bu gibi şeylere uzun müddet bakar ama bakış açısı değişmezse aradaki farkı anlayamaz. Bunun gibi göz yanılsamaları içeren birçok görsel vardır ve aslında bunlar da birer İllüzyon’ dur. Kişinin zihni gördüğü şeyin bir top olduğunu kesin olarak söylese de, bakış açısının değişimi ile çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi örnekler, özellikle göz yanılsamalarının en çok görülen örnekleri arasında yer alır.

İllüzyon Nedir

İnsan, herhangi bir şeye sadece belirli açılardan bakarsa, o nesneye ne kadar dikkat ederse etsin, nesnede gerçekleşen değişimleri fark edemez. İllüzyon yapan bir kişinin yaptığı hareketlerin, farkında bile olmadan değişik durumlara bağlanması böyle bir şartlandırmaya örnek verilebilir. Şartlandırılan durum denilen şey ise, seyredilen İllüzyon gösterisinin gerçekte var olmadığının zannedilmesidir. Gösterilen bir şeyde insan gözünün ne görmek istediği ortaya konulur. İllüzyonist bazı kurallara uyar ve hem kendisinin göstermek istediği nesnenin hem de insanların görmek istediği nesnenin ortaya çıkmasını sağlar.

Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın!