Tarih Yazıları

Ateizm ve Evrim Teorisinin İlişkisi

Ateizm ve Evrim Teorisinin İlişkisi

Tanrının yanı sıra tüm metafizik inançları ve ruhani varlıkları reddeden düşünce sistemine ateizm denir. Antik cağlarda, yani çok tanrılı din inancının yoğun olduğu dönemlerde Diagoras, Democritus gibi felsefeciler evreni izah ederken ruhani varlıkları reddederek sadece evrendeki her şeyi sadece maddi varlıklarla ifade ediyorlardı.
Fosil Nedir ve Nasıl Oluşur?

Fosil Nedir ve Nasıl Oluşur?

Fosil, çok eski dönemlerde toprak altında gömülü kalmış olan ve orada taşlamış durumdaki hayvan ve bitki kalıntılarıdır. Müstehase ve taşıl olarak da halk arasında bilinmektedir, yani kısaca eski canlı kalıntısı da denilir.
Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm, siyasal bir felsefe, tarihin diyalektik materyalist yorumuna dayanmakta olan toplumsal ve ekonomik bir dünya görüşü, kapitaliz kavramının Marksist açıdan çözümlenmesi, bazı toplumların değişim teorisi, Friedrich Engels in ve Karl Marx ın var olan çalışmalarından ortaya çıkarılmış, insanların özgürleşmesi ile alakalı olan düşüncelerdir.
Mısır Piramitlerinin Gizemli Hikayesi Nedir?

Mısır Piramitlerinin Gizemli Hikayesi Nedir?

Eski dönemlerden bugüne kadar gelen mısır piramitlerinin firavunun hazinesini, o dönemlere ait olan değerli sanat eserlerini ve mumyasını saklamak amaçlı yapıldığı eski dönem kaynaklarında geçmektedir, ama şu güne kadar içlerinde ne sanat eserine, ne hazineye, ne de mumyaya rastlanmamıştır. İlk mısır piramidi Sakkarada bulunmaktadır.