marksist nedir etiketi ile ilgili yazılar

Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm, siyasal bir felsefe, tarihin diyalektik materyalist yorumuna dayanmakta olan toplumsal ve ekonomik bir dünya görüşü, kapitaliz kavramının Marksist açıdan çözümlenmesi, bazı toplumların değişim teorisi, Friedrich Engels in ve Karl Marx ın var olan çalışmalarından ortaya çıkarılmış, insanların özgürleşmesi ile alakalı olan düşüncelerdir.