icra ihalesi etiketi ile ilgili yazılar

İcra İhalesi Nedir, Katılma Şartları Nelerdir?

İcra İhalesi Nedir, Katılma Şartları Nelerdir?

İcra ihaleleri sorumluluğu olan borçları ya da borcu ödemeyen borçlunun haciz işlemleri edilmiş olan mal ya da mallarının üçüncü kişilere satılması ve satıştan elde edilecek olan para ile borçlunun borçlarını alacaklısına ifa işlemlerinin içre müdürlüğü tarafından yapılması işidir.