ateizm etiketi ile ilgili yazılar

Ateizm Nedir, Ateizmin Çeşitleri Nelerdir?

Ateizm Nedir, Ateizmin Çeşitleri Nelerdir?

Ateizm; bütün ruhsal varlıkları ve tanrılarda olan dinleri, metafizik inançları reddeden, varlığına inanılan gerçekleri inanç yoluyla izah etmeyi kabullenmeyen felsefi bir düşünce akımıdır. “Tanrıtanımaz” olarak anılan Ateistler, bu kavramı var olan bir inancı reddetme düşüncesine atıfta bulunulduğu için kabul etmezler.
Ateizm ve Evrim Teorisinin İlişkisi

Ateizm ve Evrim Teorisinin İlişkisi

Tanrının yanı sıra tüm metafizik inançları ve ruhani varlıkları reddeden düşünce sistemine ateizm denir. Antik cağlarda, yani çok tanrılı din inancının yoğun olduğu dönemlerde Diagoras, Democritus gibi felsefeciler evreni izah ederken ruhani varlıkları reddederek sadece evrendeki her şeyi sadece maddi varlıklarla ifade ediyorlardı.