Mitoloji nedir etiketi ile ilgili yazılar

Mitoloji Nedir, Mitolojinin Özellikleri Nelerdir?

Mitoloji Nedir, Mitolojinin Özellikleri Nelerdir?

Yunanca mithos yani duyulan ya da söylenen söz anlamına gelen Mitoloji, konuşma kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Eski Yunanca dilinde “geçmişte söylenen sözlerin tekrar edilmesi” şeklinde bir anlam taşırken, zamanla Batı dillerinde “mit” Doğu dillerinde ise “efsane” anlamı kazanmıştır.