Erozyon etiketi ile ilgili yazılar

Erozyon Nedir, Erozyona Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Erozyon Nedir, Erozyona Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Erozyon, yer kabuğunda bulunan toprakların, dış etkenlerle aşındırılması (akarsular gibi), yerinden koparılması, bir ortamdan başka bir ortama taşınması ve biriktirilmesi olayıdır (aşınım). Erozyon, tarımda kullandığımız alanların yaklaşık %70’lik bir bölümü özelliklerini kaybetmiş ve dünyanın kara yüzeyinde %30’luk bir çölleşmeye neden olmuştur.