Denizaltı etiketi ile ilgili yazılar

Denizaltının İcadı ve Tarihsel Gelişimi

Denizaltının İcadı ve Tarihsel Gelişimi

Denizaltından ilerleyen araçlarla düşmana saldırı düşüncesinin, ilk kez Büyük İskender tarafından ortaya atıldığı rivayet edilmektedir. Aristo, İskender’in Tyre şehrini alabilmek için fıçı halindeki su altı araçlarından yararlandığını ileri sürmüştür.