İzafiyet Teorisi etiketi ile ilgili yazılar

İzafiyet Teorisi (Özel Görelilik) Nedir?

İzafiyet Teorisi (Özel Görelilik) Nedir?

Fizik ve uzay-zaman kavramları üzerine Albert Einstein tarafından geliştirilen İzafiyet Teorisi veya Özel Görelilik Kuramı; zaman, mekan ve hareketin birbirlerine bağlı olarak gerçekleştikleri, bu üçünün birbirinden bağımsız olarak ele alınamayacağını gösteren, fizik tarihindeki en önemli teorilerden biridir. Einstein, bu teorinin kaynağı olarak Newton ve Galileo kuramlarını inceler.